LING GUI BA FA - ZI WU LIU ZHU


Date (dd/mm/yyyy) Time:


Lunar Date: Lunar Time:

Ling Gui Ba Fa: Paired:

Zi Wu Liu Zhu: Alternate:
Vietnamese- Bản quyền của Nguyễn Thị Ngọc Liên (lienntn@yahoo.com) - Nguyễn Văn Vàng. Vietnam - 2007
- Công thức tính huyệt khai dựa trên tài liệu trong sách Tý Ngọ Lưu Chú của giáo sư Huỳnh Minh Đức và Linh Quy Bát Pháp của website Y Học Cổ Truyền.
- Chương trình có trích code tính ngày Âm lịch (1900-2199) của anh Hồ Ngọc Đức.
- Xin chân thành cảm ơn giáo sư Huỳnh Minh Đức, lương y Nguyễn Kỳ Nam, lương y Lê Quý Ngưu đã tận tình giúp đỡ tôi hoàn thành chương trình này