thái cực quyền thập tam thức

Thái Cực Quyền là một bộ phận cấu thành quan trọng của văn hóa Trung Hoa, đồng thời cũng là một đóng góp lớn cho văn minh nhân loại. Thái Cực Quyền có nguồn gốc và h́nh thành từ Trung Quốc, trải qua mấy trăm năm lịch sử phát triển, Thái Cực Quyền ngày nay đă vươn rộng ra khắp thế giới, ở tại nhiều quốc gia và châu lục, mọi người luyện tập hết sức hăng say, làm cho Thái Cực Quyền ngày càng trở nên gần gũi đối với mọi người dân với nhiều nền văn hóa khác nhau.

Khẳng định vị trí mang tính khoa học của Thái Cực Quyền một cách khác quan đă trở thành sự tất yếu của lịch sử phát triển. Trong thời đại khoa học phát triển tiến bộ như ngày nay đă có khả nhiều những vấn đề được giải thích và kiểm chứng một cách khoa học và khách quan.Đối với Thái Cực Quyền mà th́ đó cũng phải là ngoại lệ. Bởi v́ nếu không giải thích bằng khoa học, không lư giải và phân tích nội dung khoa học của nó, không nghiên cứu sâu th́ sẽ khó có thể giải thích được tận gốc các hiện tượng của Thái Cực Quyền, không thể chỉ ra các quy luật bản chất cũng như nội hàm trong đó. Hiện nay có một số quốc gia đă đầu tư rất nhiều tiền của để nghiên cứu Thái Cực Quyền, qua đó tính khoa học của nó dần được khẳng định. Ngoài ra cũng ở một số nước th́ Thái Cực Quyền lại được liệt vào phạm trù, trở thành một phân chi của y học, được mệnh danh là "y học thay thế", nghĩa là kiện thân, pḥng tránh bệnh tật thông qua Thái Cực Quyền, coi đó là cách chữa bệnh thay thế cho một số phương pháp thông thường của y học truyền thống.

Thái Cực Quyền là một môn khoa học, trong đó có sự tồn tại của các môn khoa học biện chứng thống nhất., từ đó h́nh thành nên nội hàm tinh thâm của Thái Cực Quyền. Xét về mặt phân loại khoa học, nó bao gồm khoa học tự nhiên và khoa học xă hội về các lĩnh vực như triết học, toán học, y học, vật lư học, hóa học, lực học, cơ năng vận động học, nghệ thuật và mỹ học.

Nội hàm khoa học tinh thâm của Thái Cực Quyền đă làm cho sức sống của nó trở nên mănh liệt, cũng giống như các môn khoa học khác, Thái Cực Quyền đă và đang phát triển tiến lên phía trước. Nh́n vào lịch sử của Thái Cực Quyền, từ Trần thức Thái Cực Quyền dần dần phát triển thành các thao lộ, chi phái đơn giản và dễ học như Dương thức, Ngô thức, Vũ thức, Tôn thức Thái Cực Quyền. Có được sự phân chia như vậy chính là đă căn cứ vào nội dung mang tính khoa học của Thái Cực Quyền, qua đó h́nh thành nên các loại quyền thuật Thái Cực khác nhau, mỗi chi phái có một đặc trưng của riêng ḿnh. Bất kỳ ai khi thảo luận về Thái Cực Quyền th́ đều có thể thâm nhập từ nhiều góc độ, phương diện khác nhau, từ đó có được những nội dung bất tận. Đối với người tập luyện th́ chỉ cần luyện đúng một loại công pháp của Thái Cực Quyền th́ cũng có thể cảm thấy sức khỏe luôn được cải thiện. Mức độ cảm nhận ít hay nhiều của người tập đối với Thái Cực Quyền cũng giống như việc tiếp cận, nắm bắt một môn khoa học thông thường nào vậy, bạn phải dùng trí lực để lĩnh hội,từ đó cảm nhận hết được cái đẹp của Thái Cực, cái đẹp của sự biện chứng, từ trong ra ngoài, từ tâm vào thân. Nếu như bạn càng đi sâu vào nội dung bên trong của nó th́ bạn càng cảm nhận được sự vĩ đại, vẻ đẹp hàm chứa trong nó. Tóm lại lịch sự sẽ tự chứng minh rằng Thái Cực Quyền với cơ sở khoa học của nó sẽ phát triển không ngừng cùng với thời đại.

(Theo VoThuat)