L�M HẠ MỠ M�U V� GIẢM B�O BẰNG Đ�NG DƯỢC
T�c giả : BS. HO�NG XU�N ĐẠI

 Th�ng thường, một v�i chỉ số về mỡ trong m�u người lớn như cholesterol to�n phần l� từ 3,32-5,68mmol/l�t v� Triglycerit 1,05-2,36mmol/l l� trạng th�i b�nh thường. Nếu c�c chỉ số n�y cao hơn th� được xem l�rối loạn mỡ m�u hay đ�ng hơn đ� l� biểu hiện của t�nh trạng rối loạn chuyển h�a mỡ - đ�y ch�nh l� một trong c�c nguy�n nh�n chủ yếu g�y xơ cứng động mạch.

Nguy�n nh�n g�y n�n t�nh trạng mỡ m�u cao chủ yếu l� do ăn uống, nguồn cung cấp ch�nh chất mỡ. Ngo�i ra, c�n do yếu tố tinh thần như lao động tr� �c qu� căng thẳng hoặc đảm nhận c�ng việc phải lu�n toan t�nh suy nghĩ; Cũng c�n do yếu tố nội tiết như k�ch tố ở tuyến y�n, k�ch tố m�ng tuyến tr�n thận, tuyến gi�p trạng, hormon giới t�nh� đều ảnh hưởng đến qu� tr�nh trao đổi mỡ. V� dụ khi chức năng tuyến gi�p trạng bị giảm s�t hoặc hormon tiết ra với lượng thấp hơn b�nh thường l�m cho lượng nội tiết kh�ng đồng đều về tỷ lệ cần thiết phải c� th� lượng mỡ trong m�u bị tăng cao�

Y học hiện đại c� nhiều phương ph�p loại trừ lượng mỡ xấu l�m ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Ở đ�y chỉ xin giới thiệu c�c phương ph�p l�m giảm mỡ m�u bằng c�c vật liệu Đ�ng dược dễ t�m, sẵn c�, gi� th�nh rẻ v� ai cũng c� thể thực hiện được.

L�m giảm mỡ m�u - giảm b�o

Dược liệu: L� sen kh� 60g, sơn tra xanh, � dĩ xanh mỗi loại đều 10g, lạc l� 15g, vỏ qu�t 5g, l� ch� 60g. C�c vị tr�n t�n th�nh bột, pha với nước s�i lấy nước uống thay tr� h�ng ng�y.

T�c dụng: Bổ l�ch, ti�u thấp, giảm mỡ, giảm b�o, hay ch�ng mặt, nhức đầu, mạch căng hay gặp trong mỡ m�u cao.

L�m hạ mỡ m�u cao, tăng t�nh đ�n hồi huyết quản

Dược liệu: Tr� � long (Trung Quốc) 3g, hoa h�e 18g, h� thủ � 30g, vỏ b� đao (đ�ng qua) 18g, ruột sơn tr� 15g. Cho c�c vị tr�n sắc lấy nước uống thay tr� trong ng�y.

T�c dụng: L�m hạ mỡ trong m�u cao, l�m tăng t�nh đ�n hồi của huyết quản, do vậy ph�ng ngừa được chứng mỡ m�u cao v� xơ h�a th�nh mạch.

Chữa chứng mỡ trong m�u cao

Dược liệu: L� sen tươi 20g, x� vụn h�m nước s�i 15 ph�t lấy nước uống thay tr�; Nếu kh�ng c� l� tươi d�ng kh� 10g, h�m lấy nước uống.

T�c dụng: L�m hạ cholesterol m�u cao.

Chữa chứng mỡ m�u cao

Dược liệu: Vừng đen (m�) 60g, quả d�u 60g, đường trắng 10g, gạo tẻ 30g. Gi� n�t vừng đen, quả d�u, gạo tẻ, lấy nước đổ v�o nồi đất đun s�i, cho đường trắng v�o, chờ đường tan hết mới cho 3 vị tr�n đ� được gi� n�t v�o, nhớ cho v�o từ từ, như vậy sẽ c� th�nh phẩm thơm, dễ ăn, l�m ti�u bệnh, khỏe người.

T�c dụng: Bổ �m, thanh nhiệt, hạ mỡ trong m�u, d�ng chữa chứng mỡ m�u cao l� th�ch hợp.

L�m hạ huyết �p - giảm mỡ m�u

Dược liệu: Mộc nhĩ trắng 20g, sơn tr� th�i l�t 40g, đường trắng 1 th�a. Mộc nhĩ ng�m nước trong một ng�y, khi nở ra giống như l�c c�n tươi l� được. Cắt th�nh miếng vu�ng nhỏ, cho v�o nồi đất đun nhỏ lửa 1 giờ mới đổ sơn tr� v� đường trắng v�o, hầm tiếp 30 ph�t nữa, mộc nhĩ nhừ th� bắc ra để d�ng.

C�ch d�ng: Ăn cả nước lẫn c�i, ng�y 1-2 lần, mỗi lần một b�t nhỏ c� thể ăn điểm t�m hoặc ăn trước l�c đi ngủ. Ăn hết trong 2 ng�y với lượng tr�n. C�c ng�y kh�c ăn tiếp chỉ cần lượng l� nửa của hai ng�y ban đầu l� được.

T�c dụng: Bổ dưỡng huyết mạch, l�m hạ huyết �p, giảm mỡ m�u, m�t phổi, c� thể d�ng l�m m�n ăn tẩm bổ cho bệnh nh�n tim mạch.