Hạt b� ng� điều trị ph� đại tuyến tiền liệt

      Trong dầu hạt b� ng� c� chứa c�c polyphenol c� đường nối k�p ở vị tr� 7 (gọi l� 7 phytosterol). Loại polyphenol đặc biệt n�y kh�ng c� mặt trong c�c loại dầu thực vật kh�c (như dầu hướng dương, đậu tương, dầu olive, mầm ngũ cốc...).

Nghi�n cứu thực nghiệm v� l�m s�ng cho thấy dầu hạt b� ng� chứa 7-phytosterol (Peponen) điều trị bệnh nh�n ph� đại tuyến tiền liệt, đ� cho nhiều kết quả c� �ch: giảm k�ch cỡ ph� đại, số lần tiểu tiện ban đ�m giảm, thể t�ch nước tiểu tồn dư giảm, tăng tốc độ b�i tiết nước tiểu, d�ng chảy mạnh th�m, c�c triệu chứng chủ quan của bệnh nh�n được cải thiện r� rệt (đỡ kh� đ�i, đ�i đỡ buốt đau, �t phải đ�i lu�n, đ�i đ�m �t lần hơn).

Chiết xuất từ nguồn nguy�n liệu sẵn c�, gi� th�nh rẻ, dễ dung nạp hiệu quả kh�ng k�m c�c thuốc kinh điển, n�n dầu hạt b� ng� (nang peponen) l� thuốc c� triển vọng.

(Ng�y: 24-12-2002 - Theo B�o SK&ĐS)