46 tỉnh thành trong cả nước đă có bệnh viện y học cổ truyền  
K.P

Hiện nay, trong cả nước đă có 46 tỉnh, thành phố có bệnh viện y học cổ truyền (YHCT) và 1 bệnh viện YHCT thuộc Bộ công an, 4 viện đầu ngành có giường bệnh (Viện YHCT Việt Nam, Viện châm cứu Việt Nam, Viện YDHDT thành phố Hồ Chí Minh, Viện YHCT quân đội). Năm 2002, hầu hết các đơn vị đều đạt và vượt chỉ tiêu khám chữa bệnh (KCB) được giao như: công suất sử dụng giường bệnh nội trú đạt 106%, số bệnh nhân điều trị nội trú đạt 114%, ngoại trú là 98,7%; ngày điều trị nội trú trung b́nh là 21 ngày (chưa kể số bệnh nhân đến khám và điều trị tại các cơ sở tư nhân). Công tác kế thừa và nghiên cứu khoa học được đặc biệt chú trọng. Trong báo cáo năm 2002 của 24 viện và bệnh viện, có 24 đề tài được nghiên cứu (1 đề tài cấp Nhà nước, 6 đề tài cấp bộ, 45 đề tài cấp ngành và 183 đề tài cấp cơ sở). Hầu hết các đề tài tập trung nghiên cứu, xác minh, đánh giá và kế thừa các bài thuốc và phương pháp chữa bệnh cổ truyền với các bệnh mạn tính, các bài thuốc chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Một số viện, bệnh viện đă phối hợp chặt chẽ với tỉnh, thành hội hoặc khoa YHCT để nghiên cứu thừa kế các bài thuốc của địa phương. Ngoài ra, các bệnh viện đều có đầu tư cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của đơn vị, coi chiến lược về con người là nhiệm vụ then chốt. Cùng với những việc làm trên, các bệnh viện YHCT đă phối hợp với khoa YHCT bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố chỉ đạo chuyên môn, kỹ thuật cho các khoa YHCT quận, huyện, thị, thậm chí tới tận xă, phường, đưa công tác này vào nề nếp và có chất lượng.


K.P