7 loại thuốc giảm béo gây hại của Trung Quốc

Những thuốc này đă bị cấm ở một số nước và mới được liệt kê trên tờ Time của Mỹ. Chúng bị "kết tội" gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người sử dụng, và thậm chí c̣n gây tử vong cho hàng chục người.

Đó là các thuốc:

1. JianFeijiaonang: Được bán tại Singapore với tên thương mại là Slim 10; ở Nhật Bản, nó được gọi là Onshido genpikono. Đây là sản phẩm của hăng Yuzhitang Health Product (Quảng Châu). Hiện nó bị cấm lưu hành ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc v́ đă gây tử vong cho 2 người. Ngôi sao truyền h́nh Singapore De Cruz cũng suưt chết v́ dùng thuốc này.

2. Qingzhisu: Cũng là sản phẩm của Yuzhitang Health Product, đă bị cấm lưu hành ở Trung Quốc. Đến nay, đă có 2 người chết v́ thuốc này.

3. Xian Zhizu: Do hăng Changqingchun (Trường Thanh Xuân) ở Huệ Châu sản xuất, được bán tại Nhật Bản với tên thương mại là Senomotokono Kigan. Do gây nên cái chết của 3 người, thuốc đă bị cấm lưu hành ở Nhật Bản và Trung Quốc.

4. Qingshenle: Cũng là sản phẩm của hăng Trường Thanh Xuân, đă bị cấm lưu hành tại Nhật Bản.

5. FenFluramini: Do hăng Baosham Pharmaceutical ở Thượng Hải sản xuất. Tại Nhật Bản, thuốc có tên thương mại là Ensan fuenfururamint và đă bị cấm lưu hành.

6. Chasu: Sản phẩm của hăng Meikang Health Products (tỉnh Hồ Nam), bị cấm lưu hành ở Nhật Bản (tên thương mại ở nước này là Chaso-kono).

7. Qianexiu: Do hăng Xiuyantang Benao Bioengingcring (Hồ Nam) sản xuất, đă bị cấm lưu hành tại Nhật Bản.

Nông Nghiệp Việt Nam  (theo Time