NHŨ HƯƠNG

( OLIBANUM )

Mô tả : Nhũ hương là chất nhựa dầu lấy từ cây nhũ hương, thuộc họ đào lộn hột. Vị chất nhựa cây nầy chảy xuống đông thành hình giọt như đầu vú lại có mùi thơm, do đó có tên như vậy. Cây nầy cũng chưa có ở nước ta. Trước đây ta cũng nhập của Trung Quốc, nhưng Trung quốc cũng nhập từ một số nước ven địa trung hải.

Thành phần hoá học : Trong nhũ hương có 90% hổn hợp axit mastixic, axit masticolic, và một masticaresen. Ngoài ra còn có khoảng 2% tinh dầu mùi long não trong đó chủ yếu là d.pinen.

  Công dụng : Nhũ hương thường chế thuốc cao dán nhọt chữa đau sưng tiêu độc. Còn dùng trong công nghiệp chế vecni.