KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC HỘI ĐÔNG Y TỈNH CÀ MAU NĂM 2010

 

Căn cứ t́nh h́nh kinh tế, xă hội của tỉnh, ư kiến chỉ đạo của TW Hội Đông y Việt Nam  và khả năng thực tế của các cấp hội đông y trong tỉnh. Hội Đông y tỉnh Cà Mau đề ra o kế hoạch công tác đông y  năm 2010 với những nội dung cụ thể như sau:

1/ Xây dựng, củng cố tổ chức màng lưới các cấp hội:

            a) Tổ chức thành công Đại hội Đông y các cấp đầu tiên nên tranh thủ sự lănh đạo cấp ủy chính quyền và các ngành chức năng các cấp sau đó. Xây dựng kế hoạch đại hội cố gắng thực hiện đúng tiến độ và đăm bảo chất lượng. Trong đợt đại hội nầy phải lựa chọn những người đức có tài đặc biệt là năng lực chuyên môn, tâm huyết với nghề để bầu vào chức danh  chủ tịch hội.

            b) Về củng cố tổ chức chủ yếu tập trung nâng cao chất lượng là chính. Đối với mô h́nh tổ chức Hội Đông y chung  với Hội Chữ Thập Đỏ ở các xă thuộc huyện U Minh cần cơ cấu lại cho đúng theo điều lệ của Hội đông y vào dịp Đại Hội lần nầy. Tiến hành thành lập ban vận động ở các xă phường chưa có Hội Đông y, lập sổ thống kê theo dơi tất cả các tổ chức có liên quan đến hội .

            c) Về công tác hội viên: Lănh đạo các cấp hội cần phải nắm lại tất cả hội viên hiện có trong phạm vi quản lư của ḿnh, lập đại bộ, cấp thẻ cho những hội viên chưa có thẻ, dứt điểm trong quí II, từ đây đến cuối năm cố gắng vận động những người đang hành nghề đông y chưa phải là hội viên. Kết nạp vào hội bao gồm cả trong ngành y tế, các tổ chức tôn giáo và Hội Chữ Thập Đỏ, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên ngoài việc đoàn kết gắn bó trong hoạt động nghề nghiệp cần tương trợ giúp đỡ nhau khi hội viên không may gặp phải hoàn cảnh khó khăn hoặc ốm đau làm thế nào để  tổ chức hội trở thành chổ dựa tinh thần cho hội viên phải mở sổ theo dơi hằng năm phải báo cáo về cấp trên tổng số hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự và nêu rơ  lư do sự tăng giảm trong năm.

2/ Công tác tuyên truyền:

            Chủ động  tổ chức học tập chủ trương nghị quyết của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước  theo tinh thần chỉ đạo của cấp ủy chính quyền và các ngành chức năng. Đồng thời vận động hội viên chấp hành nghiêm chỉnh các qui định về hành nghề y dược học cổ truyền của Nhà nước.

            Tiếp tục tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, rèn luyện y  đức nâng cao tinh thần tận tụy hết ḷng thương yêu và phục vụ người bệnh.

            Năm 2010 các cấp hội phải tạo ra một sự đột phá trong việc chuyển giao những kiến thức cơ bản cũng như những kinh nghiệm quí về chăm sóc sức khỏe ban đầu, chữa các bệnh thông thường bằng các phương pháp y học cổ truyền đặc biệt là trồng xử dụng thuốc nam và thể dục dưỡng sinh cho nhân dân để họ chăm lo sức khỏe cho chính ḿnh và cho cộng đồng với nhiều h́nh thức phong phú như báo chí, phát thanh truyền h́nh nhất là tuyên truyền trực tiếp theo từng đối tượng trong các đoàn thể, tổ chức quần chúng.

            3/ Công tác khám chữa bệnh và nuôi trồng dược liệu:

            Chúng ta là một hội nghề nghiệp do đó phải xem việc khám chữa bệnh, nuôi trồng khai thác chế biến, bảo quản, cung ứng thuốc là một vấn đề không thể thiếu được.

            Mục tiêu là nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh để thực hiện được điều nầy.Trước hết người thầy thuốc phải có cái tâm, có tấm ḷng t́nh thương với người bệnh và phải có kiến thức về y lư, giỏi về y thuật. Các khoa đông y, pḥng chẩn trị phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật đầy đủ gọn, sạch đẹp hoạt động theo đúng qui chế của Bộ y tế. Năm 2010 Tỉnh Hội sẽ có hướng dẫn về tiêu chuẩn hóa các pḥng chẩn trị y học cổ truyền, xây dựng mô h́nh mẫu để tham khảo học tập.

            Tỉnh Hội sẽ tổ chức một hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng hoạt động của pḥng chẩn trị vào giữa năm 2010.

            Các huyện Hội chưa có trụ sở pḥng chẩn trị ổn định cần tích cực tranh thủ với lănh đạo huyện ưu tiên cấp một cơ sở thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi đi phục vụ khám chữa bệnh lâu dài cho nhân dân.

            Mỗi cấp hội phấn đấu nâng cao chỉ tiêu khám chữa bệnh tăng hơn năm 2009 khoản từ 10 – 20%.

            Phát động trong hội, các tổ chức tôn giáo và nhân dân phát triển việc trồng và xây dựng thuốc nam.

            4/ Công tác đào tạo bồi dưỡng nghiên cứu khoa học;

            Xin chủ trương UBND tỉnh cải tạo tầng I trụ sở của Tỉnh Hội thành một hội trường nhỏ để có chổ tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn liên tục.

            Phối hợp với Trường Cao Đẳng Y Tế tuyển sinh 01 lớp y sĩ định hướng đông y đối tượng là con em của hội viên đông y đang hoạt động ở các pḥng chẩn trị khoảng 60 HV.

            Các Huyện, Thành Hội cần có kế hoạch tổ chức các lớp ngắn hạn bồi dưỡng chuyên cho hội viên. Tỉnh Hội sẽ hỗ trợ phần giảng dạy.

            Tỉnh Hội phối hợp với ngành y tế có kế hoạch đào tạo chuẩn hóa đối tượng lương y đả được sở y tế cấp giấy chứng nhận chuyên môn trước đây ( chủ yếu là lương y trẻ)

            Các cấp hội cần phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong các hoạt động chuyên môn, ứng dụng các thành tựu tiến bộ khoa học kỹ thuật để phục vụ các mặt công tác của hội ngày càng tốt lớn. Cố gắng từ nay cho hết quí II tất cả các huyện Hội đều có máy vi tính kết nối internet và nối mạng về tỉnh để truyền tải những thông tin phục vụ cho hoạt động của hội về chuyên môn cũng như quản lư được tốt hơn… Tỉnh Hội sẽ nghiên cứu chọn một đề tài về lĩnh vực đông y đăng kư với hội đồng KHKT ngành y tế.

            5/ Công tác kiểm tra:

            Tỉnh Hội sẽ dựa vào kết quả kiểm tra cuối năm 2009 mà xem xét t́m ra những mặt bất hợp lư sửa dổi, bổ sung cho hoàn chỉnh, để kế hoạch kiểm tra năm 2010 chất lượng tốt hơn.

            Kết hợp với ngành y tế kiểm tra các hoạt động YDTN thuộc lĩnh vực đông y, xữ lư nghiệm các Trường hợp vi phạm. Ngoài ra các cấp hội thường xuyên tự kiểm tra các pḥng chẩn trị của hội viên nếu có những ǵ sai so với các qui định của pháp luật phải nhắc nhỡ uốn nắn kịp thời.

            6/ Công tác kết hợp:

            Kết hợp chặc chẻ với ngành y tế trong các mặt công tác  có liên quan, nhất là hoạt động đông y trong các xă đạt chuẩn quốc gia về y tế và xă tiên tiến về y học cổ truyền. Xây dựng hoặc bổ sung nghị quyết liên tịch giữa Hội đông y và lănh đạo y tế các cấp mỗi năm hợp định kỳ cụ thể  02 lần để kiểm điểm những việc làm được hoặc chưa được và đề ra kế hoạch phối hợp cho từng giai đoạn.

            Kết hợp với các ngành  chức năng, đoàn thể các tổ chúc quần chúng để phát huy các lĩnh vực công tác của hội đặc biệt là kết hợp với Trường Cao Đẳng Y Tế trong việc đào tạo bồi dưỡng chuyên môn cho hội viên.

            7/ Công tác gây quỹ hội:

            Thực hiện thu nộp hội phí nghiêm túc, tức là mỗi hội viên đóng hội phí mỗi tháng 3000đ trích nộp và chi theo đúng qui định, Hội Đông y xă,  nộp về huyện hàng quí và Huyện  Hội nộp về tỉnh 01 lần vào cuối năm, cố gắng thu đạt 100%.

            Tranh thủ sự hổ  trợ từ nguồn ngân sách của Nhà nước, ngân sách xă và ủng hộ của các mạnh thường quân, sự đóng góp của hội viên đặc biệt là phát triển các dịch vụ có thu như; Khám chữa bệnh, mua bán thuốc phiến, thuốc thành phẩm đông dược.

            8/ Công tác kế hoạch thống kê báo cáo:

            Đổi mới phương pháp lập kế hoạch; khi lập kế hoạch phải căn cứ sự chỉ đạo của Hội Đông y cấp trên, của lănh đạo địa phương, dựa vào điều kiện khả năng thực tế của hội đặc biệt là nhu cầu của hội viên và nhân dân mà đề ra các chỉ tiêu phù hợp với thực tế và khi được thống nhất trong Ban chấp hành trở thành kế hoạch chính thức th́ nên bám sát vào đó mà triển khai thực hiện.

            Về thống kê báo cáo năm 2010 phải cải tiến biểu mẫu và phương pháp thống kê báo cáo, vấn đề quan trọng là  phải đạt được chất lượng và tính thời gian của nó. Các số liệu báo cáo phải được cập nhật chính xác đầy đủ và hết sức trung thực, khách quan, có độ tin cậy cao có như thế mới giúp cho việc đề ra chủ trương kế hoạch công tác được xác hợp với t́nh h́nh thực tế và có tính khả thi cao.

            9/Công tác thi đua khen thưởng;

            Đây là lĩnh vực công tác rất quan trọng nhằm tôn vinh những tập thể cá nhân, có thành tích công lao trong sự nghiệp phát triển  đông y. Năm 2010 ngoài nhiệm vụ thực hiện công tác khen thưởng thường niên  theo chủ trương của UBND tỉnh và TW Hội, Tỉnh Hội sẽ phát động phong trào thi đua xây dựng pḥng chẩn trị tiên tiến cấp tỉnh.

            10/ Công tác thông tin y học:

            Bằng mọi cách vận động mỗi hội viên mua 1 quy tạp chí đông y trong  mỗi số để nhằm cập nhật những thông tin y học cũng như các hoạt động của Hội.

            Tham gia viết tin, bài viết về  chuyên môn, công tác hội hoặc người tốt việc tốt để thông tin tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: báo, tạp chí, phát thanh  đặt biệt là bản  tin y học của ngành y tế.

            Chọn lọc lấy những thông tin trên internet để sinh hoạt trong các cuộc hợp lệ hoặc phổ biến rộng răi trong nhân dân để biết và áp dụng.

            10/ Biện pháp thực hiện:

            Muốn thực hiện tốt các chỉ tiêu  kế hoạch nêu trên. Trước hết phải có một tổ chức mạnh và ổn định, cán bộ lănh đạo chủ chốt phải năng động sáng tạo và tâm quyết vốn công việc đặc biệt là có một tập thể hội viên, tập thể Ban chấp hành. Thật sự đoàn kết cộng đồng trách nhiệm và luôn tương trợ giúp đở lẫn nhau. Với tinh thần phát huy sức mạnh nội lực là chính.

            Phải tranh thủ sự lănh đạo chỉ đạo và đầu tư của cấp ủy, Ủy ban, các ngành chức năng  tạo mọi điều kiện giúp đở để Hội đông y hoạt động tốt hơn.

            Phải xem chỉ thị 24 của Ban Bí thư và kế hoạch 62 của Tỉnh Ủy là kim chỉ nam cho mọi hoạt động đặt biệt là vận dụng cụ thể hóa bằng các kế hoạch  tại địa phương.

          Từng cấp Hội tùy vào khả năng và điều kiện thực tế mà suy nghĩ có những sáng kiến tạo nên những bước đột phá để làm đ̣n bẩy nhằm  nâng cao uy tín và tầm hoạt động của hội chúng ta.

            Trên đây là bản kế hoạch công tác năm 2010 của Hội Đông y tỉnh Cà Mau