Lời Giới Thiệu

           Việt Nam là một nước ở Ðông Nam Châu á đã có trên 4000 năm lịch sử dựng nước. Trong nền Văn Minh Văn Lang và Văn Minh Ðại Việt những y lý và y thuật dựa trên nền tảng của sự kết hợp lý luận y học Phương Ðông (Ðông y) với các kinh nghiệm chữa bệnh của cộng đồng Việt Nam gồm 54 dân tộc cùng với kinh nghiệm sử dụng các nguồn dược liệu phong phú của đất nước nhiệt đới.

            Nền Đông y Việt Nam đã được văn bản hoá  từ năm 1010 (thời nhà Lý). Thế kỷ thứ 13, nhà bác học Chu Văn An đã nêu đường lối chữa bệnh không dùng mê tín dị đoan. Thế kỷ 14, đại danh y Tuệ Tĩnh nghiên cứu cây con thuốc Việt Nam để chữa bệnh (580 vị thuốc trong 3873 đơn thuốc cho 10 loại chuyên khoa trị bệnh). Thế kỷ 18 đại danh y Lê Hữu Trác với tên hiệu là Hải Thượng Lãn Ông đã biên soạn tập sách thuốc "Y TÔNG TÂM LỈNH" gồm 28 bộ có 66 tập sách về y đức, vệ sinh phòng bệnh, y lý cơ bản, dược lý, bệnh lý, các đơn thuốc có công hiệu, bệnh án, một số trường hợp bệnh ...

            Trong nền Văn Minh Ðại Việt đã có 155 vị danh y với 497 tập tuyển sách y học cổ truyền dân tộc được viết bằng tiếng Hán và tiếng Nôm.

            Trong thế kỷ 20 các vị danh y Việt Nam cũng đã biên soạn trên 200 tập sách có giá trị về Đông y bằng tiếng Quốc ngữ.

            Nền y học dân gian của 54 dân tộc trong cộng đồng Việt Nam gắn liền với sự sinh sống từng vùng địa dư sinh thái và xã hội. Từng dân tộc trong quá trình tồn sinh và phát triển đều tích luỹ được những kinh nghiệm về sử dụng cây con thuốc có ở từng địa phương.

            Ðông y  Việt Nam với hệ thống lý luận chặt chẻ, với các phương pháp phòng và chữa bệnh có hiệu quả, đã phục vụ đắc lực cho việc giữ gìn và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân từ xưa tới nay.

              Trong những năm gần đây, nhất là từ năm 1977. Tổ chức Y Tế Thế Giới đã có một số nghị quyết đễ phát triển và nâng cao Ðông y của mỗi nước. Những nghị quyết nầy rất phù hợp với đường lối phát triễn của Y Học Việt Nam.  

            Kể từ Cách mạng tháng 8 năm 1945 đến nay trong sự nghiệp bảo vệ sức khoẻ nhân dân, chủ  trương kết hợp Đông y với Tây y đã được đã được thể hiện trong Hiến Pháp và trong luật Bảo Vệ Sức Khoẻ của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư viết ngày 27 tháng 2 năm 1955 gửi nghành Y tế đã viết: "Ông cha ta đã có nhiều kinh nghiệm quý chữa bệnh bằng thuốc Nam và thuốc Bắc. Ðể phát triển y học, các cô chú phải chú ý nghiên cứu và kết hợp Ðông y và Tây y."

            Kể từ năm 1957 nhiều cơ sở Đông y đã được thành lập và đã có tác dụng lớn.Trong công tác đào tạo các cán bộ Đông y, thừa kế các vị lương y nổi tiếng, xây dựng hệ thống Đông y trong chẩn trị, tiến hành điều tra nghiên cứu khoa học, nuôi trồng bào chế dược liệu. Trên 40 năm qua (1957 - 2000) hệ thống Đông y được phát triển, đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ trong sự nghiệp dự phòng và chữa bệnh nói chung và trong việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại cộng đồng nói riêng.

            Hệ thống cán bộ Đông y hiện nay bao gồm các bác sỹ, các dược sỹ, kết hợp Đông Tây y , các lương y và các y sỹ Đông y.

            Tại cấp xã việc sử dụng thuốc nam và châm cứu đã thành phổ cập trong nhân dân.

            Chương trình quốc gia về tạo nguồn dược liệu là một chương trình quan trọng. Qua điều tra nghiên cứu đã xác định có 1863 loài cây thuốc thuộc 238 họ cây.

Những nội dung cơ bản của Đông y Việt Nam:

Đông y Việt Nam có lý luận cơ bản của y học phương Ðông và biện chứng luận trị mang tính khái quát, tính biện chứng và tính thực tiễn.

Các biện pháp bảo vệ sức khoẻ gồm:

1. Quan niệm về bảo vệ sức khoẻ: là công việc phải tự con người có ý thức tự giữ gìn sức khoẻ của bản thân mình, lấy phòng bệnh từ gốc, nâng cao sức chống đỡ bệnh tật của cơ thể.

2. Những nhận thức cơ bản về dự phòng bệnh tật bảo vệ sức khoẻ:

Các quan niệm và nhận thức này cơ bản phù hợp với các hoc thuyết Thiên - Ðịa - Nhân hợp nhất và nhân thể là một chỉnh thể trong y học.

3. Các biện pháp ứng dụng thực tế:

          Ðược sự động viên của bạn bè đồng nghiệp, cũng nhằm mục đích giới thiệu kiến thức về Ðông y  đến đông đảo bạn bè đang làm công tác trong lĩnh vực Y Học Hiện Ðại, cũng như đông đảo quần chúng gần xa; những cây thuốc hay , bài thuốc quí , dễ tìm, dễ thực hành. Qua nhiều tháng năm tổng hợp các phương thuốc kinh nghiệm trong dân gian  tôi mạnh dạn thiết kế Website nầy phổ biến đến độc giả  phần điều trị bằng thuốc Ðông y  như : Thuốc Nam, Thuốc Bắc, phương thuốc kinh nghiệm sưu tầm được trong dân gian, các thường thức sinh hoạt hằng ngày cũng như cập nhật những thông tin mới nhất về sự phát triển của ngành Ðông y và giới thiệu các bậc danh y  trong nước cùng các phương pháp không dùng thuốc của Ðông y như : Bấm huyệt, châm cứu, dưỡng sinh.

          Vì mục đích chung của ngành Ðông y, tôi không ngại ngùng về kiến thức còn hạn chế của mình mạnh dạn bắt tay vào việc, tất nhiên còn rất nhiều khiếm khuyết cần bổ sung sửa chữa. Mong tất cả đồng nghiệp bạn bè cùng quí vị độc giả góp ý để cho trang Web càng ngày được hoàn mỹ hơn .

               

                                                              XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÍ VỊ

                                                                   Lương y . Nguyễn Kỳ Nam