QUY TỲ THANG

 

- Bạch truật

- Mộc hương

- Ðương quy

- Phục thần

- Toan táo nhân

 

- Long nhãn

- Hoàng kỳ

- Nhân sâm

- Cam thảo

- Viễn chí

Công dụng : Ích khí bổ huyết, kiện tỳ dưỡng tâm.

Chủ trị : - Tâm tỳ lưỡng hư. Suy nghĩ quá độ làm tổn thương tâm tỳ khí huyết bất túc. Tim đập hồi hộp, quên, mất ngủ, mồ hôi trộm nóng âm, ăn ít mệt mỏi, mặt vàng sạm, lưỡi nhợt, rêu trắng mỏng, mạch tế hoãn.

- Tỳ không nhiếp huyết. Ỉa máu, rong băng kinh, kinh trước kỳ lượng nhiếu sắc nhợt, hoặc đái són liên tục, hoặc khí hư bạch đới.