Ngậm ngi

 

Nắng chia nửa bải chiều rồi,

Vườn hoang trinh nữ kết đi l sầu.

 Sợi buồn con nhện văng mau,

Em ơi hy ngũ anh hầu quạt đy.

Lng anh mở với quạt nầy,

Trăm con chim mộng về bay đầu giường.

 Ngũ đi em mộng bnh thường .

 Ru em sẳn tiếng thuỳ dương mấy bờ.

Cy di bng xế ngẫn ngơ

Hồn em  đ chn  mấy ma buồn đau

Tay anh em hy tựa đầu 

 Cho anh nghe nặng tri sầu rụng rơi.

 

                           Huy Cận