CY THUỐC QUANH TA

- Cy Đinh lăng
- Cy Lược vng
- Cy Dừa Cạn
- Cy Ổi
- Cy Ct lồi
- Hng chanh
- Canh nghu l lốt
- Cy Bần ổi