CÔNG THỨC THUỐC NAM 

 

TRỊ 7 BỆNH THÔNG THƯỜNG

Đây là 7 công thức thuốc nam trị 7 bệnh thông thường theo phương chăm thầy tại chỗ, thuốc tại chỗ, chăm sóc tại nhà, các bạn có thể xem tác dụng các cây thuốc bằng cách Click vào tên cây thuốc , những công thức nầy đã được sử dụng  rộng rãi qua nhiều thời kỳ chưa thấy tác dụng phụ.

 ÐIỀU KINH

cỏ cú

ngaị diệp

rau dừa 

ích mẫu

củ nghệ

 

NHIỂM ÐỘC DỊ ỨNG

bồ công anh

cỏ hôi

kim ngân hoa

ô rô

sài đất

 

 KIẾT LỴ

hạt cao

cỏ sữa

vỏ lựu

mơ lông

rau sam

 

TIÊU CHẢY

hoắc hương

lá ổi

ké đầu ngựa

củ riềng

thiền liền

 

PHONGTHẤP THẤP KHỚP

cỏ xước

hy thiêm thảo

lá lốt

thiên niên kiện

KÉ ĐẦU NGỰA

 

 CẢM SỐT

bạc hà

kinh giới

é tía

hành

tía tô

 

  BỆNH HO

dâu tằm

hành cao

mạch môn

húng chanh

rẻ quạt