TIẾNG THƠ

 

               NGÂM THƠ

   Mời các bạn Click vào tên bài thơ

để thưởng thức ngâm thơ

 

HAI SẮC HOA TIGÔN             Xem thơ

  TTKH  Lư Bạch Huệ ngâm

SAU PHÚT BIỆT LY               Xem thơ

  NGÂN GIANG . Hoài Anh ngâm

KHÓI TRẮNG                         Xem thơ

  KIÊN GIANG. Kim Lệ ngâm

TÂM TRẠNG MỘT ĐÊM MƯA Xem thơ

  NGÂN GIANG. Kim Lệ ngâm

QUÊ HƯƠNG                         Xem thơ

  TẾ HANH. Ngọc Mai ngâm

ĐÂY THÔN VỸ DẠ                  Xem thơ

  HÀN MẶC TỬ. Yến Linh ngâm

BÀI THƠ THỨ NHẤT               Xem thơ

  TTKH  .  Ngọc Mai ngâm

LY TAO                                 Xem thơ

  BÙI GIÁNG Tạ Nghi Lễ ngâm

MÀU TÍM HOA SIM                Xem thơ

  HỮU LOAN. Yến Linh ngâm

NGẬM NGÙI                           Xem thơ

  HUY CẬN. Hồng Vân ngâm

- MUÔN TRÙNG                        Xem thơ

  HỒ DZẾNH     Thuư Ngân ngâm

- TIỀN VÀ LÁ                            Xem thơ

  KIÊN GIANG   Thuư Ngân  ngâm

- HOA TRẮNG THÔI CÀI LÊN ÁO TÍM

 KIÊN GIANG    Lư Bạch Huệ ngâm

- LÁ DIÊU BÔNG                       Xem thơ

  HOÀNG CẦM      Mai Hiên ngâm

- NGÀY XƯA H̉ANG THỊ          Xem thơ 

PHAM THIÊN THƯ. Đoàn Yến Linh ngâm

- NGƯỜI HÀNG XÓM                Xem thơ 

NGUYỄN BÍNH   Tạ Nghi Lễ ngâm

- T̀NH QUÊ

HÀN MẠC TỬ   Bảo Cường ngâm

- TRĂNG HÈ

ĐOÀN VĂN CỪ  Thu Thủy ngâm

- TƯƠNG TƯ

NGÂN GIANG  Bích ngọc ngâm

- TỐNG BIỆT HÀNH

THÂM TÂM  Bảo Cường ngâm

- VỌNG TƯỞNG

NGÂN GIANG  Lư Ngọc ngâm

- XUÂN ĐÔI TA

HỒ DZẾNH  Lư Bạch Huệ ngâm

- QUÊ HƯƠNG

ĐỖ TRUNG QUÂN Hồng Vân ngâm

- BIỂN

XUÂN DIỆU  Đoàn Yến Linh ngâm

- LY BIỆT NGÀY NAY

CHẾ LAN VIÊN Đoàn Yến Linh ngâm

- MUÔN TRÙNG

HỒ DZẾNH Thúy Vinh ngâm

- TIẾNG SÁO THIÊN THAI

THẾ LỮ  Huyền Trân ngâm

- TR̉ CHUYỆN

BÙI GIÁNG Mai Hiên ngâm

- TƯƠNG TƯ

NGUYỄN BÍNH Huyền Trân ngâm

- XÂU KIM

CHẾ LAN VIÊN Thúy Vinh ngâm

- VU VƠ

TẾ HANH Tạ Nghi Lễ ngâm

Thiền và thơ

 

- Cáo tật thị chúng

- Hàn nho phong vị.

- Thị tật.

- Ngư nhàn.

- Thoát ṿng danh lợi.

- Vị minh tiểu kệ

- Nhà thơ Lư Bạch

- Lương châu từ.

- Nhất tiển mai

- Nhà thơ Bạch Cư Dị

- Thơ Bạch Cư Dị

- Thơ Đỗ Phủ

- Nhà thơ Bùi Giáng

- Nhà thơ Đông Hồ

- Nhà thơ TTKH

- Nhà thơ Nguyên Sa

- Nhà thơ Hồ Dzếnh

- Nhà thơ Hoàng Cầm